Szkolenia Dla Konserwatorów Gaśnic, Stałych Urządzeń Gaśniczych I Na Uprawnienia Inspektora Ochrony

                  

Tematy szkoleń z zakresu ochrony ppoż. 2024 r.

LP

Nazwa - temat szkolenia

Czas trwania
(ilość dni)

Koszt*

 

  
  1 Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ochronę ppoż., ewakuację i udzielanie pierwszej pomocy (realizacja ustaleń Kodeksu pracy)-3 dni z noclegami i żywieniem

 1-dzień

3 dni + noclegi

 100

 700

2

 Szkolenie dla członków komisji pożarowo-technicznej, kadry kierowniczej i dozoru technicznego - zespołów doradczych

4
wt.-piątek. 
 1700-1900

3

Szkolenie konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic i hydrantów):
a) podstawowe - uprawniające do wykonywania konserwacji
    podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów oraz węży
    pożarniczych,
b) uzupełniająco-doskonalące - dla zajmujących się konserwacją wyżej wymienionego sprzętu
    (zmiany i nowości), a w tym dodatkowe uprawnienia do kontroli i konserwacji hydrantów oraz węży
    pożarniczych,

4
 wt.-piątek. 

 1700-1900

4

Szkolenie - seminarium: dobór, projektowanie, kontrola i konserwacja  na uprawnienia stałych urządzeń gaśniczych

 4
 wt.-piątek. 

 1700-1900

  5 Szkolenie - seminarium: dobór, projektowanie, kontrola i konserwacja klap dymowych  4
 wt.-piątek.
 1700-1900

6

Seminarium nt.: "Ochrona ppoż. i bhp w obiektach użyteczności publicznej (obiekty biurowo-usługowe,
handlowe-supermarkety, teatry, kina, sale widowiskowe, itp.) w tym szkolenie specjalistyczne dla osób sprawujących nadzór nad ochroną obiektów muzealnych (zgodnie z rozp. Ministra Kultury) połączone z pokazem najnowszych instalacji i urządzeń do zabezpieczenia tych obiektów.

4
  wt.-piątek. 

 1700-1900

7

Seminarium nt.: "Ochrona ppoż. w procesie inwestycyjnym projektowanie, wykonawstwo, odbiory, kontrola i konserwacja w świetle nowych przepisów UE", a w tym:
- interpretacja przepisów budowlanych ppoż, energetycznych i innych dotyczących zabezpieczenia budynków
  (budynków wysokich),
- pokaz najnowszych instalacji i urządzeń do zabezpieczenia budynków.

4
wt.-piątek.

 1700-1900

8

Seminarium nt: "Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów pożarowo-niebezpiecznych (zagrożonych wybuchem)"
- zakłady chemiczne, stacje paliw, lakiernie, a w tym:
- zmiany w przepisach dotyczące klasyfikacji obiektów i urządzeń,
- zasady doboru instalacji i urządzeń do wyposażania
  i zabezpieczania tych obiektów.

4
  wt.-piątek. 

 1700-1900

9

Seminarium nt: "Ochrona ppoż. i bhp w szpitalach i obiektach służby zdrowia - zasady ewakuacji na wypadek pożaru i innego zagrożenia"
- obowiązki i zadania dla pracowników bhp i ppoż. oraz kadry 
  technicznej,
- omówienie przepisów ogólnych i szczegółowych Ministra Zdrowia, połączone z pokazem najnowszych instalacji
  i urządzeń do zabezpieczania i wyposażenia tych obiektów.

4
wt.-piątek. 

1700-1900

10

Seminarium nt: "Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów energetyki" - dla kadry kierowniczej i służb ppoż. energetyki oraz służb energetycznych innych zakładów - połączone z pokazem najnowszych instalacji i urządzeń
do zabezpieczania obiektów energetycznych oraz zasad ich doboru, projektowania, montażu i konserwacji.

4
wt.-piątek. 

1700-1900

 

* Uwaga: Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć - 23% VAT)

 

  Koszty mogą ulec zmianie w granicach 10-20% obejmują:

 

  •  koszty organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych - opracowywanych na każde szkolenie
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym w ładnie położonych i wyposażonych ośrodkach (na życzenie pokoje do własnej dyspozycji - koszt 100-150 zł)
  • całodzienne wyżywienie (od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia) + napoje na wykładzie
  • ognisko (uroczysta kolacja) oraz wycieczka w czasie wolnym
  • niektóre szkolenia mogą być zaplanowane jako wycieczki zagraniczne promem lub autokarem.

 

 

 
Wszelskie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
tworzenie stron www