Szkolenie Okresowe Służby BHP - Samokształcenie

 

                           Szkolenie okresowe służby BHP - samokształcenie

 

Szkolenia okresowe z zakresu BHP organizowane metodą samokształcenia kierowanego (dla niżej wymienionych grup)


Uprzejmie informujemy, że oprócz szkoleń stacjonarnych prowadzimy szkolenia metodą samokształcenia kierowanego, dzięki którym będą Państwo mogli odbyć wymagane szkolenia w dogodnym dla siebie czasie bez konieczności odrywania się od pracy i codziennych spraw.

Nasze szkolenia eksternistyczne umożliwiają Państwu dostosowanie nauki do Państwa możliwości i czasu przyswajania potrzebnych wiadomości
oraz bezstresowe zdanie egzaminu (z wynikiem bardzo dobrym).

Kontakt z uczestnikiem szkolenia możemy prowadzić drogą:
- elektroniczną (e-mail),
- listowną.

Uczestnik, który zgłosi chęć udziału w szkoleniu otrzyma przygotowane przez nasze Centrum przystępnie opracowane materiały szkoleniowe /skrypt/
oraz test egzaminacyjny do wypełnienia.

Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym oraz prawidłowym wypełnieniu testu (min. 75% dobrych odpowiedzi) osoba uczestnicząca otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Wykaz szkoleń z zakresu BHP realizowanych metodą samokształcenia kierowanego:

Lp.

Nazwa - temat szkolenia

Koszt

1

Szkolenie okresowe pracodawców

200 zł

2

Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami

200 zł

3

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

150 zł

4

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP

350 zł

5

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

100 zł


 
Wszelskie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
tworzenie stron www