Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z "poluzowaniem obostrzeń " dotyczących  możliwości szerszego korzystania z hoteli - rozpoczynamy (kontynuujemy) organizację szkoleń stacjonarnych.

Najbliższe terminy szkoleń z zakresu BHP

                                17 - 20.05.2022r. Zakopane

                                    31.05 - 03.06.2022r. Gdańsk - Sopot 

    07 - 10.06.2022r. Busko Zdrój

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem - ok. 1800 zł od osoby.

                             Zainteresowanym wyślemy oferty na wybrany termin. 

            

 ---------------------------------------------

 

Szanowni Państwo – zainteresowani szkoleniem  Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej ( podstawowe i aktualizujące ).

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualną sytuacją nie ma szans na zorganizowanie szkolenia stacjonarnego.

Pojawiła się  możliwość odbycia tego szkolenia w formie e-learningowej (dotychczas nie było takiej możliwości).

 

 Osoby zainteresowane tymi szkoleniami  powinny kontaktować się bezpośrednio z  organizatorami  tych szkoleń czyli  Szkołami  PSP – które jak  wynika z informacji  KG PSP  dostały pozwolenie i  uruchomiły  te szkolenia w formie e-learningu. 

 

Ponieważ wielu osobom kończą się uprawnienia  to  proponuję zgłosić się jak najszybciej  na szkolenia do wybranej szkoły, które proponują  różne terminy  tych szkoleń . 

Wszystkie  proszę uzgadniać bezpośrednio z osobami ze szkoły PSP.

 

Do chwili obecnej nie ma żadnej informacji – czy będą przedłużone terminy ważności tych szkoleń ( a te ustalenia wynikają z zapisów ustawy i nie łatwo je zmienić), dlatego zalecam możliwie szybkie zgłoszenie się do wybranej szkoły i zaliczenie tego szkolenia.

 

 

Z poważaniem

Janusz Łasak
Centrum Doradztwa i Szkolenia
04-082 Warszawa ul. Krypska 37/3
tel. 602 733 554 , tel / fax 22 870 20 24

 

 

INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
INFORMACJA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www