Aktualności

 W dniach 14- 17 maja 2024 – zapraszamy na kolejne szkolenie BHP  i PPOŻ. organizowane w Busku Zdroju.


          Zainteresowanym wyślemy szczegółowe oferty z programem i kosztami szkolenia:

         – tematyka BHP – szkolenia@centrum.waw.pl,

         – tematyka PPOŻ. – biuro3@spp.waw.pl.

 

          Zachęcamy do udziału.

 

Z poważaniem

inż. Janusz Łasak

Centrum Doradztwa i Szkolenia

 

Terminy szkoleń na 2024 rok zaplanowane do zorganizowania przez nasze Centrum podane są w dziale "Terminy szkoleń". 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i PPOŻ.:

- okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

- okresowych dla pracowników służby BHP,

- członków Komisji BHP,

- Społecznych Inspektorów Pracy,

- informacyjno – doskonalących z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla specjalistów i inspektorów ds. ppoż. ,

- dla członków komisji pożarowo – technicznej i kadry technicznej,

- konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń ppoż.

 

Z poważaniem

inż. Janusz Łasak

Centrum Doradztwa i Szkolenia

04-082 Warszawa ul. Krypska 37/3

tel. 602 733 554

--------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
INFORMACJA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www