Aktualności


Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i PPOŻ.:

- okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

- okresowych dla pracowników służby BHP,

- Członków Komisji BHP, 

- Społecznych Inspektorów Pracy,

- Informacyjno – doskonalących z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla specjalistów i inspektorów ds. ppoż. ,

- Dla członków komisji pożarowo – technicznej i kadry technicznej,

- Konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń ppoż.

 

Wymienione szkolenia  planujemy zorganizować  w formie wyjazdowej - w terminach:

24 - 27.10.2023  Warszawa

28.11 - 01.12.2023  Krynica Zdrój

05 - 08.12.2023  Ciechocinek

Dla grup zorganizowanych pow. 12 osób możemy wyznaczyć dodatkowe miejsca i terminy.

 

Jednocześnie informujemy, że zbieramy chętnych na  szkolenie aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony ppoż. w 2024 r. – posiadających aktualnie ważne uprawnienia.

Najbliższy termin planowany jest na I-połowę lutego 2024 r.

 

Realizacja szkoleń w poszczególnych terminach zależy od frekwencji - ilości zgłoszeń, co najmniej 12 osób.

  

Osobom  zainteresowanym poszczególnymi szkoleniami wyślemy szczegółową ofertę na wybrane szkolenie. 

Zainteresowanych  -  prosimy o kontakt z naszym  biurem w formie zapytania e-mail  (lub telefonicznie).

 

Z poważaniem

Janusz Łasak
Centrum Doradztwa i Szkolenia
04-082 Warszawa ul. Krypska 37/3
tel. 602 733 554

 

 

INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
INFORMACJA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www