Aktualności

 

Szanowni Państwo - zainteresowani szkoleniem Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej (podstawowe i aktualizujące)

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z napływającymi zapytaniami i wnioskami uczestników wcześniejszych podobnych szkoleń, planujemy zorganizować szkolenie aktualizujące uprawnienia  Inspektora  w dniach 12-14 września 2023r. dla osób którym kończą się uprawnienia w październiku 2023r. i terminach późniejszych (oczywiście jeżeli zbierze się grupa chętnych na takie szkolenie). 

Szkolenie takie planujemy zorganizować w Warszawie w CNBOP - w Józefowie k. Warszawy (uczestnikom zapewniamy nocleg i wyżywienie w czasie szkolenia).

 

Koszt szkolenia i zakwaterowania w dniach 12-14.09.2023r – 1800 zł netto + 23% Vat.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do hotelu tj. 11.09.2023 za dodatkową opłatą 150 zł.

  

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie swojego udziału w takim szkoleniu w możliwie najbliższym terminie – nie później niż do 30 czerwca 2023r.

tak by ewentualnie w przypadku braku odpowiedniej grupy – dać szanse na indywidualne szukanie miejsca tego szkolenia.

 

Planujemy też organizowanie – podobnie jak w latach ubiegłych szkoleń podstawowych na uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej – o ile będą chętni na takie szkolenie.

 

Zgłaszanie na to szkolenie też prosimy przesyłać w terminie – jak wyżej.

Zgłaszanie na wymienione szkolenia prosimy przesyłać  na adres email: szkolenia@centrum.waw.pl

 

W zgłoszeniu  na szkolenie aktualizujące uprawnienia prosimy podać:

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe - adres e-mail oraz tel. komórkowy,                     

- datę  ważności posiadanych uprawnień,

- dane do faktury.

Zainteresowanym wyślemy wymagane dokumenty do wypełnienia przed szkoleniem oraz ewentualnie szczegółową ofertę lub inny wymagany w zakładzie dokument.

 

Osoby zainteresowane tymi szkoleniami  (aktualizującymi - którym upływa termin ważności w najbliższym czasie) - powinny kontaktować się bezpośrednio z  najbliższymi miejscowo organizatorami tych szkoleń czyli  Szkołami PSP lub najbliższymi Ośrodkami Szkolenia KW PSP

 

Zalecam możliwie szybkie zgłoszenie się do wybranej szkoły i zaliczenie tego szkolenia, to jest przed końcem ważności wcześniej ukończonego szkolenia.

 

Z poważaniem

Janusz Łasak
Centrum Doradztwa i Szkolenia
04-082 Warszawa ul. Krypska 37/3
tel. 602 733 554

 

 

INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
INFORMACJA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www