Zmiany w przepisach

W Dz. U. z 2020 r. poz. 296 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

 

25 czerwca 2019 r., weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1071). Rozporządzenie wprowadza nowy wzór protokołu powypadkowego.

 

 28 czerwca 2019r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1099). Rozporządzenie przewiduje rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.  

 

Od 29 czerwca 2019r. obowiązuje nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1106). Wcześniejszy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy może być stosowany nie dłużej niż do końca 31 grudnia 2019r.


 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www