Terminy szkoleń


Szkolenia okresowe BHP, PPOŻ i inne - wyjazdowe szkolenia dla pracodawców, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Społecznych Inspektorów Pracy i innych grup planujemy zorganizować w terminach:

21 - 24.04.2020r. Ustroń k. BB.

12 - 15.05.2020r. Zakopane

16 - 19.06.2020r. Gdańsk

25 - 28.08.2020r. Ustroń k. BB.

15 - 18.09.2020r. Kudowa Zdrój

20 - 23.10.2020r. Zakopane

24 - 27.11.2020 Krynica Zdrój

15 - 18.12.2020 Busko Zdrój 

   

Uprzejmie informujemy, że  w wyżej wymienionych terminach realizowana jest poniższa tematyka:
 
1)  szkolenia okresowe bhp i inne  dla:

   - pracodawców i kadry kierowniczej,
   - pracowników służby bhp,
   - Społecznych Inspektorów Pracy,
   - członków Komisji bhp,
   - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
   - zmiany w przepisach regulujących problematykę bhp,
   - kurs metodyczno-dydaktyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń - "Metodyka szkolenia",
   oraz
   - zagrożenia w środowisku pracy,
   - techniczne bezpieczeństwo pracy,
   - wypadki przy pracy - wymagania przepisów oraz praktyczne przykłady i ich interpretacja.
 

2)  z zakresu ppoż-seminaria/szkolenia:
 
   - dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczegi,
   - dla konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych,
   - dla konserwatorów urządzeń do oddymiania, 
   - zmiany w przepisach regulujących problematykę ochrony ppoż.,
   - seminaria z zakresu ppoż.
 
 
3)  z zakresu obronności:

   - ogólne zadania z zakresu obronności,
   - realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
   - zarządzanie kryzysowe - zasady postępowania kierownictwa zakładu pracy w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
   - zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  
 
4) Szkolenie specjalistyczne dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normami PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001.
 
 
Warunki płatności oraz miejsce zakwaterowania uczestników szkoleń zostaną podane po przesłaniu zgłoszenia.
 
Osoby, które zgłoszą chęć udziału i chciałyby uzyskać dodatkowe informacje o szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny z biurem naszego Centrum.

Serdecznie zapraszamy!
 
 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www