Terminy szkoleń

 Szanowni Państwo,                          

Zapraszamy na szkolenia wyjazdowe - najbliższe terminy: 

- 17 - 20.05.2022r. Zakopane

- 31.05 - 03.06.2022r. Gdańsk - Sopot 

- 07 - 10.06.2022r. Busko Zdrój

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem - ok. 1800 zł od osoby.

Zainteresowanym wyślemy oferty na wybrany termin.

  

Zapraszamy na szkolenie:

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCYCH OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ - W  ŚWIETLE  NOWYCH I PROJEKTOWANYCH  ZMIAN PRZEPISÓW a w tym:

Przepisy nowej „Ustawy o obronie ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r” .

Planowany termin -  w  dniach 30.05 – 3. 06. 2022r.w Gdańsku – rozpoczęcie godz. 17:00  pierwszego dnia.           Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.05.2022r.

Koszt  udziału  w  szkoleniu  obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie (od kolacji pierwszego dnia – do obiadu ostatniego dnia) oraz organizację szkolenia – wynosi 1900 zł /od osoby (jeden tysiąc dziewięćset  złotych) - netto (+ 23% Vat)

Zainteresowanym wyślemy szczegółową ofertę. 

 

 

Informujemy, że kontynuujemy  szkolenia metodą samokształcenia kierowanego.  

Osoby, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych a którym kończy się ważność zaświadczeń okresowych BHP zapraszamy  na szkolenie  w formie  samokształcenia kierowanego.  

 
1)  szkolenia okresowe bhp i inne  dla:

   - pracodawców i kadry kierowniczej,
   - pracowników służby bhp,
   - Społecznych Inspektorów Pracy,
   - członków Komisji bhp,
   - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
   - zmiany w przepisach regulujących problematykę bhp,
   - kurs metodyczno-dydaktyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń - "Metodyka szkolenia",
   oraz
   - zagrożenia w środowisku pracy,
   - techniczne bezpieczeństwo pracy,
   - wypadki przy pracy - wymagania przepisów oraz praktyczne przykłady i ich interpretacja.
 

2)  z zakresu ppoż-seminaria/szkolenia:
 
   - dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczegi,
   - dla konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych,
   - dla konserwatorów urządzeń do oddymiania, 
   - zmiany w przepisach regulujących problematykę ochrony ppoż.,
   - seminaria z zakresu ppoż.
 
 
3)  z zakresu obronności:

   - ogólne zadania z zakresu obronności,
   - realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
   - zarządzanie kryzysowe - zasady postępowania kierownictwa zakładu pracy w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
   - zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  
 
4) Szkolenie specjalistyczne dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normami PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001.
 
 
Warunki płatności oraz miejsce zakwaterowania uczestników szkoleń zostaną podane po przesłaniu zgłoszenia.
 
Osoby, które zgłoszą chęć udziału i chciałyby uzyskać dodatkowe informacje o szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny z biurem naszego Centrum.

Serdecznie zapraszamy!
 
 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www