Terminy szkoleń

  

Terminy szkoleń na II półrocze 2023 r.  

24 - 27. 10. 2023 Warszawa

28. 11 - 01. 12. 2023 Krynica Zdrój

05 - 08. 12. 2023 Ciechocinek 

Realizacja szkoleń w poszczególnych terminach zależy od frekwencji – ilości zgłoszeń, co najmniej 12 osób. 

 

Dla grup pow. 10 osób oraz szkoleń w zakładach pracy - możliwe dodatkowe miejsca i terminy.

 

Informujemy, że kontynuujemy  szkolenia metodą samokształcenia kierowanego.  

Osoby, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych a którym kończy się ważność zaświadczeń okresowych BHP zapraszamy  na szkolenie  w formie  samokształcenia kierowanego.  

 
1)  szkolenia okresowe bhp i inne  dla:

   - pracodawców i kadry kierowniczej,
   - pracowników służby bhp,
   - Społecznych Inspektorów Pracy,
   - członków Komisji bhp,
   - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
   - zmiany w przepisach regulujących problematykę bhp,
   - kurs metodyczno-dydaktyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń - "Metodyka szkolenia",
   oraz
   - zagrożenia w środowisku pracy,
   - techniczne bezpieczeństwo pracy,
   - wypadki przy pracy - wymagania przepisów oraz praktyczne przykłady i ich interpretacja.
 

2)  z zakresu ppoż.-seminaria/szkolenia:
 
   - dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego,
   - dla konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych,
   - dla konserwatorów urządzeń do oddymiania, 
   - zmiany w przepisach regulujących problematykę ochrony ppoż.,
   - seminaria z zakresu ppoż.
 
 
3)  z zakresu obronności:

   - ogólne zadania z zakresu obronności,
   - realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
   - zarządzanie kryzysowe - zasady postępowania kierownictwa zakładu pracy w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
   - zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  
 
4) Szkolenie specjalistyczne dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normami PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001.
 
 
Warunki płatności oraz miejsce zakwaterowania uczestników szkoleń zostaną podane po przesłaniu zgłoszenia.
 
Osoby, które zgłoszą chęć udziału i chciałyby uzyskać dodatkowe informacje o szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny z biurem naszego Centrum.

Serdecznie zapraszamy!
 
 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www