Tematyka szkoleń

       

Tematyka szkoleń - czas- koszty:

Tematy szkoleń z zakresu bhp 2024 r.

Lp.

Nazwa - temat szkolenia

Czas trwania
(ilość dni)

Koszt*

1

 

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

6-pon.-sobota

2000-2200

2

 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI - dla prezesów /dyrektorów/ przedsiębiorstw, zakładów, spółek, firm prywatnych itp. oraz osób kierujących pracownikami /kierowników działów, wydziałów, mistrzów brygadzistów oraz pracowników inżynieryjno-technicznych.

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900

 

  3

 

Szkolenie okresowe PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY

 

          4-wt.-piątek.

 1700-1900

4

 

Szkolenie dla osób prowadzących wykłady i szkolenia z zakresu bhp i ppoż. "Metodyka szkolenia"

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900  

  5

 

Szkolenie społecznych inspektorów pracy (SIP) - obejmujące: zadania, obowiązki i uprawnienia oraz metody i sposoby realizacji zadań SIP

 

          4-wt.-piątek.

 1700-1900

  6

 

 Szkolenie dla członków Komisji BHP

 • ocena zagrożeń czynnikami środowiska pracy;                                                                  
 • ocena ryzyka zawodowego;                                                                             
 • bezpieczeństwo maszyn;                                                                                          
 • zasady stosowania środków ochrony indywidualnej;                                                     
 • ogóle wymagania bhp dla stanowisk pracy, obiektów, maszyn i urządzeń;                          
 • kontrola stanu bhp

         4-wt.-piątek.

   

1700-1900

  7

 

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg Normy PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900  

8

 

Szkolenie nt: "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" wg Norm PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900

9

 

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w użytkowanych maszynach przez pracowników podczas pracy
- omówienie obowiązujących przepisów w zakresie systemu oceny zgodności oraz minimalnych wymagań bhp dla  użytkowanych maszyn,
- praktyczne uwagi i sposoby realizacji zadań z omawianego zakresu

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900

10

 

Pierwsza pomoc w razie wypadku (tematyka może być realizowana dodatkowo na każdym szkoleniu wyjazdowym)

 

1-dzień

 100

11

Szkolenia BHP w zakładzie dla pracowników zatrudnionych:

a) okresowe - stanowisk robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami,

b) przy eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV + uprawnienia

c) przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne w zakresie 0,1 - 300 MHz oraz 300 MHz-300 GHz

d) przy obsłudze urządzeń wytwarzających promieniowanie rentgen,

e) przy pracy na wysokości oraz inne specjalistyczne.

Do
uzgodnienia

Do
uzgodnienia

12

Opracowywanie w zakładach pracy:

- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

- oceny pod względem bezpieczeństwa i ergonomii maszyn i urządzeń, celem wystawienia "deklaracji zgodności".

Do
uzgodnienia

Do
uzgodnienia

 

 13

Seminarium informacyjno-doskonalące z zakresu BHP.
Ogólne informacje dla pracowników służb BHP o zmianach przepisów, a w szczególności:
- zmiany w przepisach prawa pracy, analiza ciekawych zdarzeń itp.
- przygotowanie zakładu pracy do kontroli PIP, IS, Ppoż.

4-wt.-piątek.

* Uwaga: Koszty mogą ulec zmianie w granicach 10-20% obejmują:

 • koszty organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych - opracowywanych na każde szkolenie
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym w ładnie położonych i wyposażonych ośrodkach (na życzenie pokoje do własnej dyspozycji - koszt dodatkowy 150-200 zł)
 • całodzienne wyżywienie (od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia) + napoje na wykładzie
 • ognisko (uroczysta kolacja) oraz wycieczka w czasie wolnym
 • niektóre szkolenia mogą być zaplanowane jako wycieczki zagraniczne promem lub autokarem.

Szkolenia bhp zwolnione są z podatku VAT. 

 

W naszej ofercie oprócz szkoleń wyszczególnionych w tematyce szkoleń  znajdą Państwo także:

 • szkolenia dla konserwatorów gaśnic
 • szkolenia na uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowe
 • szkolenia dla konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników adm.-biurowych
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 

       

       Zapraszamy także na:

 

 

 

 

 

 
Wszelskie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
tworzenie stron www