Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy


Szkolenia społecznych inspektorów pracy

Prowadzimy szkolenia społecznych inspektorów pracy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Jakie zadania wykonuje społeczny inspektor pracy? 

Praca na stanowisku społecznego inspektora pracy obejmuje różnorodne zadania, do których zaliczyć można m.in.:

 

  • Kontrolę stanu budynków oraz rozwiązań technicznych i sanitarnych;
  • Kontrolę, czy w danym zakładzie respektowane są przepisy dotyczące ochrony środowiska;
  • Analizę przyczyn wypadków, do których doszło w zakładzie pracy oraz chorób zawodowych;
  • Oficjalne opiniowanie projektów, mających na celu poprawkę bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Kontrolowanie, czy przepisy prawa pracy są respektowane (dotyczy to nie tylko bezpieczeństwa pracowników, ale również kwestii urlopów, liczby godzin pracy oraz różnorodnych świadczeń)

 

 

Wymienione czynności to tylko niektóre z obowiązków społecznego inspektora pracy, bowiem wykonuje również inne zadania, które wynikają z ustawy i przepisów szczegółowych.

 

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?

Społecznym inspektorem pracy zostać może osoba, będąca pracownikiem danego zakładu,  członkiem związku zawodowego, która nie pełni funkcji kierownika zakładu, ani nie zajmuje stanowiska kierowniczego, które jest bezpośrednio mu podległe. Od kandydata na stanowisko zakładowego społecznego inspektora pracy oczekuje się co najmniej pięcioletniego stażu w danej branży oraz pracy w danym zakładzie trwającej przynajmniej dwa lata. Z kolei osoba, która chce zostać oddziałowym społecznym inspektorem pracy powinna posiadać dwuletni staż w branży oraz przynajmniej jednoroczny staż w danym zakładzie. W obydwu przypadkach osoby takie powinny posiadać obszerną wiedzą dotyczącą działania społecznej inspekcji pracy. Zdobyć ją można na specjalnych szkoleniach.

Zapraszamy na szkolenia dla społecznych inspektorów pracy. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.


 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www